Virke


En av de saker jag älskar med byggandet av nyckelharpor är att få vara med under hela processen från att välja ut virke "på rot" i skogen till den slutliga injusteringen av det färdiga instrumentet. Att gå ute i naturen och hitta en rak, senvuxen och kvistfri gran skapar en härlig känsla av förväntan - vad månde det bliva för ljud i detta virke?
                             Gran som jag använder till sarg, hals, botten och skruvplatta väljer jag ut i skogarna nära vår gård i Småland.  Alpgran som används till locket inhandlas från   Mittenwald i Tyskland.Björk som används till nycklarna, eller knavrar som de också kallas, kommer från skogarna strax norr om Jönköping, väster om Vättern.

Lönn som används till stränghållare, stall, sadel, stämskruvar, leklådedetaljer och löv kommer också från trakten.COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED