Bakgrund


Jag började bygga nyckelharpor 1998. Min första harpa blev inte så lyckad, men då jag fick erbjudande av mästerbyggaren Esbjörn Hogmark att lära mig bygga av honom, tog utvecklingen och intresset verkligen fart. Sedan dess har jag haft den stora förmånen att kontinuerligt få inspiration från Esbjörns byggande men även av hans generösa inställning till livet.


Att bygga ett traditionellt musikinstrument innebär ett ständigt forskande, funderande och prövande av idéer och tankar. Det är då mycket värdefullt att få vara en del av den nyckelharpbyggar-"community" som Esbjörn tagit initiativ till. Varje år träffas byggare på Mästarbygg i juni och Vinterbygg i december för att generöst dela med sig av tips och råd. Hit kommer även namnkunniga föreläsare och musiker för att inspirera med sina rön.

   Ända sedan jag byggde min första nyckelharpa har jag spelat mycket.


2001-2002 gick jag den ett-åriga spelkursen på nyckelharpa på Eric Sahlström-institutet med lärare som Olov Johansson, Johan Hedin och Niklas Roswall.

2002-2003 studerade jag för Marcus Svensson på Gotlands läns folkhögskola.

2003-2008 studerade jag till gitarr/nyckelharpspedagog på Musikhögskolan i Malmö.

Jag är idag aktiv som gitarrist och nyckelharpist i Vallevan och spelar även i andra sammanhang. 

 

Det har utan tvivel varit och är en stor tillgång för mitt byggande att vara aktiv musiker. Jag kan genom musikerns sinne och lyssnande få vägledning i funktionstekniska och klangmässiga frågor. Många års spelande och sammusicerande med andra musiker har gett mig en god uppfattning om vad som krävs av ett instrument som spelas på hög nivå.
COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED